Poistenie

Životné poistenie a poistenie osôb


 • Investičné životné poistenie
 • Kapitálové životné poistenie
 • Poistenie mládeže a detí
 • Úrazové poistenie
 • Rizikové životné poistenie
 • Poistenie kritických chorôb
 • Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

Poistenie majetku osôb


 • Poistenie stavieb, domov, bytov, bytových domov, rekreačných zariadení
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie cenností a skla

Poistenie zodpovednosti za škodu


 • Poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z držby a vlastníctva
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Cestovné poistenie


 • Celoročné a krátkodobé cestovné poistenie pre súkromné a služobné cesty do celého sveta
 • Skupinové cestovné poistenie pre zamestnancov spoločnosti
 • Poistenie rizikových športov a profesií
 • Poistenie zimných športov

Poistenie vozidiel


 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Havarijné poistenie vozidiel
 • Poistenie sedadiel
 • Poistenie finančnej straty – EuroGap
 • Poistenie predĺženej záruky
 • Poistenie skla
 • Flotilové poistenie firemných vozidiel

Poistné udalosti


V prípade vzniku poistnej udalosti Vás komplexne zastúpime pri vybavovaní poistného plnenia. Všetky naše úkony sú pre nášho klienta bezplatné a v plnej miere zastupujeme jeho záujmy.

V prípade záujmu o stretnutie alebo konzultáciu s nami nás neváhajte kontaktovať na našich telefónnych číslach.

Ak chcete, aby sme Vám zavolali my, vyplňte prosím tento formulár:

Meno a priezvisko *
Mam záujem o *
telefón *
Kontaktujte ma dňa *
Čas telefónátu *