Finančné služby

Hypotéka patrí do kategórie dlhodobých úverov a v súčasnosti predstavuje najpopulárnejší zdroj financovania bývania. Výber konkrétneho typu hypotéky závisí od výšky investície a účelu, na ktorý chcete prostriedky použiť. Dlhodobé splácanie hypotéky umožňuje, aby bol tento typ úveru dostupný všetkým. Tým sa stáva hypotéka prijateľnou pre každý rodinný rozpočet.

Hypotéka sa vyznačuje možnosťou získať úver na kúpu, úpravu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo bytu za pomerne jednoduchých podmienok.  Pre klienta je dôležitá výška úveru.

Stavebné sporenie – Je výhodnou investíciou, ktorá ponúka atraktívne a bezpečné zhodnotenie vkladov a poskytne získať stavebný úver s nízkou úrokovou sadzbou. Je založené na myšlienke že sporiteľ si svojimi vkladmi, štátnou prémiou a úrokmi nasporí časť prostriedkov, ktoré potrebuje na zaplatenie svojho bývania.

Stavebné sporenie podporuje aj štát prostredníctvom štátnej prémie, ktorá nepodlieha dani z príjmu a pripisuje sa raz ročne. Podlieha zákonu o ochrane vkladov, vďaka čomu predstavuje bezpečnú formu investovania.


EVIDENS, s.r.o.

Raketová 1/a
04012, Košice
(Sídl. nad Jazerom, 1. poschodie)

Tel.: 055/ 674 01 20
Mobil: 0904 615 620
Fax.: 055/ 674 06 22
email: info@evidens.sk

Pobočka:
Školská 2
04501, Moldava nad Bodvou
(podnikateľské centrum 2. poschodie, č. dv. 218)