O nás

Ak ste našim klientom máme pre Vás tieto výhody:

 • Prevezmeme správu poistných zmlúv
 • Analýzu Vašich zmlúv, problémov, záujmov a potrieb v oblasti poistenia
 • Vyhodnotíme ponuky poisťovní, predložíme Vám ich na porovnanie spolu s našim odporúčaním
 • Navrhneme a následne s Vami pre jednáme prípadne zmeny alebo navrhneme nové spôsoby poistenia
 • Na základe Vášho rozhodnutia následne zrealizujeme poistenie podľa Vášho výberu
 • V poistnom období budeme udržiavať poistenie aktuálne a poskytneme Vám bezplatný odborný servis vrátane konzultácii


Príprava poistenia zahŕňa:

 • Analýzu skutkového stavu poistenia
 • Vypracovanie rizikových štúdii hodnotiacich možnosti vzniku škôd
 • Návrh a prezentácia poistného programu
 • Odsúhlasenie poistného programu klientom

Výber poisťovne:

 • Oslovenie poisťovní za účelom získania ponuky na poistenie
 • Vyhodnotenie ponúk poisťovní vrátane odporúčania pre klienta

Uzatvorenie poistnej zmluvy:

 • Zabezpečenie všetkých podkladov k uzatvoreniu poistenia
 • Aktualizácia poistenia
Naša spoločnosť je spoľahlivý partnerom pri riešení vášho poistenia.
Pozrite si online aktuálny výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky.

Rovnako si pozrite aj Osvedčenie Národnej banky Slovenska o oprávnení pre náš predmet činností: